CTH Academy levert na een intensief voortraject en opnames eind maart 2021 haar 2e video op aan Siemens voor ECT.

Betere wereld maken we samen. De zorgverleners hebben ons hulp nodig. CTH groep is Partner geworden.

Nanoc BV wederom mooie nieuwe opdracht in de industrie. Mooie bijzonder project......

Vastgoed inspecties op veiligheid en binnen klimaat? CTH geeft u snel duidelijkheid

Accu branden zijn een groeiend probleem.

Het kon niet uitblijven, CTH werkt aan de oplossing;

Dat CTH een innovatief bedrijf is hebben we de afgelopen jarren al bewezen met onze verschillende oplossingen op het gebiedt van brandveiligheid en vergunningverlening.

Net als veel van ons techneuten denken we na over maatschappelijke problemen en zijn we bezeten van innovaties, waaronder elektrische voertuigen.  Met pijn in ons hart zagen we dan ook prachtige elektrische voertuigen verdwijnen in grote water bakken, wanneer de accu in brand was gevlogen. Soms zelfs nieuwe auto welke nog in de showroom stonden.  Bij CTH zijn we daar over na gaan denken en hebbem met onze kennis van sprinkler installaties en techniek, gesprekken gevoerd met verschillende technisch specialisten van de grote automerken.  CTH is van mening een oplossing te hebben, waarmee we direct bij de accu een blussing doen met speciaal blusmiddel.

Natuurlijk zal er schade zijn aan het accupakket en zal de auto naar de dealer moeten voor reparatie. maar het voertuig is niet total los omdat hij geheel onder water heeft gestaan.  Bovendien is er minder risico voor de hulpverleners.  We laten snel meer van ons horen. 


BELANGRIJK NIEUWS

Externe veiligheid

Een explosie zoals in Beirut zou in Nederland niet kunnen plaatsvinden omdat het opslaan van Ammoniumnitraat in dergelijke grote hoeveelheden niet is toegestaan in Nederland. Direct na de ontploffing een week geleden ontvingen we van verschillende gemeenten de vraag hoe het is met hun havens.  Natuurlijk vinden veel op en overslag bedrijven de regels in Nederland onwerkbaar en worden inspecties van het bevoegd gezag als lastig en bemoeizuchtig beoordeeld.  Wij als specialisten externe veiligheid en brandveiligheid zijn van mening dat de verantwoordelijkheid om veilig te werken altijd bij de onderneming moet liggen, zoals het nu is geregeld in Nederland.  

Vaak is het allemaal in orde en kunnen we ons werk uitvoeren als extra zekerheid voor de onderneming maar soms komen we ook situaties tegen dat we van mening zijn dat het gedrag en instelling van het management en haar medewerkers sterk verbeterd mogen worden omdat er dan situaties zijn ontstaan welke voor de omgeving en de medewerkers grote nadelige gevolgen kunnen hebben. 

NIEUWS