NIEUWS

Mobotix en CTH tekenen overeenkomst

Het kon niet uitblijven;

CTH tekent vorige week een overeenkomst met het in Duiteland gevestigede Mobotix, een innovatieve camera fabricant welke we kennen via Nanoc BV. Mobotix laat haar camerasystemen door Nanoc BV behandelen tegen vuil en vocht.  Tijdens de gesprekken bleek dat Mobotix behoefte had aan een groot netwerk in de industrie. 

Na enkele goede gesprekken is overeengekomen dat CTH de advisering en verkoop in de industrie op zich zal nemen voor dit marktsegment waarmee we onze relaties iets bijzonders kunnen aanbieden.  CTH zal zichzelf verder ontwikkelen en mogelijk speciaal voor Mobotix een adviseur aantrekken. Dit zal in de aankomende maanden gaan plaatsvinden. Na een meer dan goede training bij Mobotix in Duitsland zal de nieuwe medewerker autonoom kunnen opereren in de haven en industrie. 


BELANGRIJK NIEUWS

Externe veiligheid

Een explosie zoals in Beirut zou in Nederland niet kunnen plaatsvinden omdat het opslaan van Ammoniumnitraat in dergelijke grote hoeveelheden niet is toegestaan in Nederland. Direct na de ontploffing een week geleden ontvingen we van verschillende gemeenten de vraag hoe het is met hun havens.  Natuurlijk vinden veel op en overslag bedrijven de regels in Nederland onwerkbaar en worden inspecties van het bevoegd gezag als lastig en bemoeizuchtig beoordeeld.  Wij als specialisten externe veiligheid en brandveiligheid zijn van mening dat de verantwoordelijkheid om veilig te werken altijd bij de onderneming moet liggen, zoals het nu is geregeld in Nederland.  

Vaak is het allemaal in orde en kunnen we ons werk uitvoeren als extra zekerheid voor de onderneming maar soms komen we ook situaties tegen dat we van mening zijn dat het gedrag en instelling van het management en haar medewerkers sterk verbeterd mogen worden omdat er dan situaties zijn ontstaan welke voor de omgeving en de medewerkers grote nadelige gevolgen kunnen hebben. 

En de winnaar is: Mo van de Omgevings- dienst Haaglanden heeft met het afronden van de PGS15 cursus gewonnen.

Betere wereld maken we samen. De zorgverleners hebben ons hulp nodig. CTH groep is Partner geworden.

Nanoc BV wederom mooie nieuwe opdracht in de industrie. Mooie bijzonder project......

Vastgoed inspecties op veiligheid en binnen klimaat? CTH geeft u snel duidelijkheid

CTH Academy levert na een intensief voortraject en filmpnamens de eerste in een reeks van interactieve video op bij ECT.