Industrie


Is een breed begrip, wat dan ook direct de reden is dat we bij CTH breed inzetbaar zijn.  Onze kennis van BRZO, PGS15, vergunningeverlening en VBS systemen hebben ons de laatste jaren gemaakt tot de specialisten welke we vandaag de dag mogen zijn.  Onde de naam CTH Raadgevend advies & Ingenieursbureau profileren we onszelf in de markt en zijn we onder meer lid van de haven vereniging en andere branche gerelateerde organisaties.  We hebben voor de industrie vergunningen tools ontwikkeld en meegewerkt aan de tot stand koming van oplossingen welke e grote economische bijdragen hebben gerealiseerd. 


CTH spreekt de taal van het bevoegd gezag maar kennen ook de belangen van u als industrieel bedrijf. Om deze reden worden we vaak ingezet om te helpen vastgelopen zaken vlot te trekken en de impasse te verbreken. Daarmee kunnen we als crisismanager onze kennis en rol als externe partij goed gebruiken.


CTH word ingezet door omgevingsdiensten, waarbij we als specialist externe veiligheid vergunningaanvragen behandelen en adviseren. Ook worden we door ondernemingen gevraagd aan de andere kant van het bureau te gaan zitten en juist de samenwerking op te zoek met het bevoehd gezag. 


CTH is daarbij altijd strikt over haar eigen integriteit en zal nimmer met twee petten in één dossierr operen. 

Th. Fransen FSE. CCMP.


Veiligheid moet ons tussen de oren zitten zonder dat kosten en commerciele belangen hier een sturende rol in hebben.

Breed inzetbaar


Onze onderneming is breed inzetbaar voor verschillende industriele markten.

Container terminals, procesindustrie en transport en logistieke ondernemingen. 

Door het creeren van interactieve video's voor onder meer ECT hebben we een mooie bijdrage mogen leveren aan de veiligheid op verschillende terminals. Ook bij andere container terminals hebben we meer dn goed reputaite als het gaat om e-learning en trainingen.

De proces industrie ondervinden steeds vaker de toegevoegde waarde van Nano coating op of in de installaties. Minder slijtage, minder onderhoud en dus minder stops leveren een flinke besparing op.

Steeds vaker zien we dat een test resulteerd in een grote opdracht. 

De opslag van gevaarlijke stoffen is niet alleen voor gespecialiseerde bedrijven maar deze bedrijven dienen ook periodiek hun vastgoed en instalalties te laten inspecteren. op brandveiligheid. 

Bedrijfsblindheid is een van de grootste risico's binnen deze ondernemingen.