1

Het kan natuurlijk ook zijn dat u op zoek bent naar een beleidsmedewerker. Onze ervaring met opdrachten bij gemeenten, ministeries of ZBO-organisaties zorgt er voor dat we snel onze weg kunnen vinden en volledig operationeel zijn. We spreken de taal en onze politieke antenne staan altijd op scherp.  Onze kennis van de Omgevingswet, WKBB, externe veiligheid en vergunningverlening zullen van toegevoegde waarde zijn. 

2

Vergunningen land heeft voor ons geen geheimen

We kennen de huidige wetgevingen en houden ontwikkelingen rondom de nieuwe wetten en regels goed bij.  Wanneer u door CTH een SBMA laat opstellen weet u snel waar u aan toe bent en welke investeringen u moet doen om te blijven voldoen aan de regels, ook in de toekomst. 

3

4

Uiteraard kunnen we ook tijdelijke management-taken voor u invullen, wanneer u tijdelijk om het hand zit of wanneer u een verander of crisismanager nodig heeft. 

Vaak zien we dat we een management mogen ondersteunen om een verandering in gang te zetten.

Regelmatig voeren we opdrachten uit voor bedrijven die chemische stoffen verwerken of opslaan.

Wateroverlast is niet allen meer een onderwerp als we het hebben over dijken en de stijgende zeespiegel.  Wateroverlast is van deze tijd en heeft alles te maken met de klimaatveranderingen, uitdroging van onze bodem en de enorm grote regenbuien waar het rioolstelsel niet op is berekend.  CTH heeft de afgelopen jaren al veel gedaan aan dit onderwerp.


 
 
 
 
 
 
 

AVG

Uw gegevens worden volgens de AVG richtlijnen door ons verwerkt en niet gedeeld met anderen.