Hello world

Een veilige werkplek is een basisrecht


Soms kan het voorkomen dat er binnen een organisatie een onderliggend probleem is waar er met onderling overleg niet kan worden uitgekomen. Het is dan van belang dat een onafhankelijk persoon alle partijen spreekt en daarvan een duidelijk verslag doet met advies naar het management of directie.


De problemen kunnen uiteen lopen van overschrijdend gedrag, integriteit of of management isseus met medewerkers welke invloed hebben op de werkhouding en de voortgang binnen de organisatie.


In onze rol als vertrouwenspersoon verzorgen we de eerste opvang van werknemers die hulp nodig hebben of zijn lastig gevallen en hulp en advies nodig hebben.

We onderzoeken of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.

Wanneer nodig informeren we het slachtoffer over andere mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld een klachtenprocedures.

Ook begeleiden we de werknemer wanneer deze de zaak aan de orde wilt stellen bij de klachtencommissie of leidinggevende.

Wanneer nodig verwijzen we naar andere hulpverlende instanties zoals bijvoorbeeld een mediator.


Voor de organisatie geven we voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag en helpen we door het opstellen van een RI&E waarmee we advies geven en ondersteuning bij het voorkomen van ongewenst gedrag. 


Als laatste registreren we gevallen van

ongewenst gedrag voor wanneer het gedrag

aanhoudt en er een rechtzaak dient te worden

gestart. 


CTH is het luisterende oor, gesprekspartner en

adviseur.

Niet voor niets zijn we al jaren crisismanager,

mentor.

Maar daar later meer over.

TRANSPARANTIE

Betrouwbare partner


Wanneer onze specialsiten als vertrouwenspersoon optreden dan is dat in volledige vertrouwelijkheid.

Niet alleen voor het individu maar ook voor de organisatie. We bieden een luisterend oor en zoeken altijd naar een oplossing. Wat de uitkomst ook is, het probleem moet worden opgelost.


De organisatie kan CTH een RI&E laten opstellen waarmee zij voor zichtzelf inzichtelijk krijgen wat de daadwerkelijke situatie is binnen het bedrijf of organisatie en waar er verbeterstappen gemaakt dienen te worden.


Een vertrouwelijk document waarin duidelijk wordt waar men staat en advies krijgt over welke stappen er genomen dienen te worden om op te schonen.


Ook wanneer een organisatie in het hogere management een isseu heeft zal CTH op een discrete wijze de onderste steen boven krijgen en in haar eindrapport helder en duidelijk zijn.


Wij werken op basis van jaarabonnement van 355,- *  Daarbovenop hanteren we een vast uurtarief van 97,- * voor de inzet van onze specialisten.


Op deze manier is uw organisatie aangesloten bij een vertrouwenspersoon en hebben uw medewerkers altijd een veilige haven om mee in gesprek te komen.


* Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw

CTH treed op als vertrouwenspersoon voor iedereen.


Of je nu op kantoor werkt, in een fabriek, bij de overheid, gemeenten of op een sportschool, jij kunt je verhaal op een vertrouwelijke wijze aan ons kwijt en wij zorgen er voor dat wanneer je een gesprek voert met de persoon waar je een conflict mee hebt dat dit  gesprek respectvol en eerlijk gebeurt.


Iedereen mag zijn verhaal doen en er zal er ten alle tijden hoor en wederhoor worden toegepast.

Het gaat er per slot van rekening om dat jullie met elkaar er uit komen.......of niet.

WE ZIJN ER VOOR JOUW EN DE ORGANISATIE

BLIJF NIET RONDLOPEN EN KOM IN GESPREK


HET WERKT BEVRIJDEND........